Disclaimer

De stream ‘Radio Grensland’ maakt onderdeel uit van FM Promotion BVBA. Derhalve worden de auteursrechten aan SABAM via FM Promotion BVBA geregeld.

Deze site is opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden overeengekomen met de Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM. Consultatie van deze website is gratis, met uitsluiting van het downloaden, reproduceren of verdere openbare mededelingen van de site.

Maatschappelijke zetel FM Promotion BVBA:
Scheepvaartkaai 16 bus 8
3500 Hasselt
(Ondernemingsnummer: BE 0867.681.232)