Disclaimer

De stream ‘Radio Grensland’ maakt onderdeel uit van het product dat via de vergunning van FM Promotion BVBA het radioprogramma verzorgt voor haar etherfrequentie 99.3 MHz in Bree. Derhalve worden de auteursrechten aan SABAM via FM Promotion BVBA geregeld.

Deze site is opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden overeengekomen met de Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM. Consultatie van deze website is gratis, met uitsluiting van het downloaden, reproduceren of verdere openbare mededelingen van de site.

Maatschappelijke zetel FM Promotion BVBA:
Scheepvaartkaai 16 bus 8
3500 Hasselt
(Ondernemingsnummer: BE 0867.681.232)